Үйлчилгээ

Ногоон барилгын зураг төсөл (LEED)

Барилга угсралтын менежмент (BIM)

Ногоон барилгын мэргэшүүлэх сургалт

Үйлдвэрийн шоп зураг төсөл (CNC)

Бид

Таны хөрөнгө оруулалтыг байгаль орчинд ээлтэй, үнэ цэнээ урт удаан хугацаанд хадгалах үл хөдлөх хөрөнгө болгоно.

"ӨРХ БҮРТ НОГООН ГЭР"

Бүтээл

Одоогийн байдлаар

“Өрх бүрт ногоон гэр” зорилгынхоо хүрээнд дараахь үр дүнд хүрээд байна

Зөвлөгөө

34

Зөвлөгөө
Мэргэжилтэн

3

Мэргэжилтэн
Төсөл

9

Төсөл
Хэмнэсэн СО2

450+

Хэмнэсэн СО2

Нийтлэл

Ногоон барилга
Ногоон байшин гэдэг нь архитектурын салбарт сүүлийн үед бий болж буй чиг хандлага бөгөөд хүрээлэн буй орчинд ямар ч хоргүй, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ бага, экологид ээлтэйбарилга байгууламж юм.
Шинэ технологи
Мэдээллийн технологийн үсрэнгүй хөгжлийн нөлөө барилгын салбарыг доргиож байна. Үүний тод илрэл бол Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал буюу BIM юм.

Хэрэв та өөрчлөлтийг хүсэж байвал өөрөө тэр өөрчлөлт нь болж амьдар

Махатма Ганди

Сургалт

WordPress Themes