Уг видео нь Building SMART Norway-ийн бүтээл ба Монгол дуу оруулга хийгдсэн болно.

Мэдээллийн технологийн үсрэнгүй хөгжлийн нөлөө барилгын салбарыг доргиож байна. Үүний тод илрэл бол Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал буюу BIM юм.